Перелік аналізів та ціни

 • Цiни мають ознайомчий характер і можуть відрізнятися від цін вказаних в прайс-листі в день прийому.
 • Термін виконання вказанний без урахування вихідних днів. Вихідними вважаються субота, неділя та державні свята.
 • Уточнити актуальні ціни можна за номером телефону 0 800 333 193.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Група крові та резус-фактор1220
Загальний аналіз крові розгорнутий(ОАК, СОЭ, ручний підрахунок лейкоцитарної формули)1240
Дослідження крові на наявність АВО- антитіл2400
Дослідження крові на резус-належність та резус-антитіла2400
Дослідження крові на наявність АВО-антитіл 0(+) та дослідження крові на резус-належність та резус антитіла Rh(-)2800
ГТТ (3 глюкози)1380
ГТТІ1750
Ліпідограма1480
Час згортання пол Лі-Уайту1150
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
Фібриноген1120
Тромбіновий час1100
АЧТВ1100
% протромбіну по Квіку1100
D – дімер1260
Волчаковий антикоагулянт1300
Антитромбін III (АТ III)1300
Плазміноген1230
CF (Фактор VIII)1250
Протромбіновий індекс1150
Еуглобульований фибриноліз1200
Тимолова проба1100
Агрегограма1300
Гемовіскозіограма1300
Фібриноліз-тест11300
Коагулограма:

 • Скринінг (м/г)
 • АЧТВ
 • Протромбін (по Квіку%)
 • Протромбиновий індекс
 • Фібріноген
 • МНО
 • РФМК
1500
Коагулограма:

 • рекомендована АЧТВ
 • Протромбіновий індекс
 • МНО
 • Фібріноген
 • Антитромбін
 • Волчаковий антикоагулянт (АФС)
 • ХІІа залежний фібриноліз
 • Еуглобульований фібриноліз
 • Парус-тест (дефіцит протеїнів С и S)
 • Фактор V-PC-тест
12100
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі по Земницькому2120
Дослідження сечі по Нечипоренко2120
Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осадка)1100
Загальний білок (добова втрата)2100
Бактериологичне дослідження сечі,зішкіб5300
Глюкоза у сечі1110
Креатинін у сечі1100
МАЗКИ
Мазок на флору2150
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОЛІДЖЕННЯ
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шейки матки)7380
Цитологічне дослідження зішкобу шейки матки з цервикального каналу ПАП-тест Сеll-Prep Цитологія (жидкостна середа)6550

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
ГОРМОНИ ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Тиреотропний гормон (ТТГ)2180
Трийодтиронін загальний (Т3 заг.)2180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.)2180
Тироксин вільний(Т4 вільн.)2180
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ)1240
Антитіла до тиреопероксидазі (АТПО)2220
Антитіла до рецепторів ТТГ1450
Тиреоглобулін1240
Гормони щитовидної залози
• Т3 вільн.
• Т4 вільн.
• ТТГ
• АТ-ТПО
1760
ГОРМОНИ НАДПОЧЕЧНИКІВ, ГІПОТАЛАМУСА ТА ГІПОФІЗУ
Кортизол2280
17-ОН-прогестерон2200
Альдостерон3380
Соматотропний гормон (соматотропін)1230
Адренокортикотропний гормон (АКТГ))1370
ГТТ (глюкоза натощак, суха глюкоза , глюкоза через годину, глюкоза через 2 години)1380
ГТТН (глюкоза інсулін без навантаження,суха глюкоза,глюкоза інсулін з навантаженням)1750
МЕТАБОЛІЗМ КОСТНОЇ ТКАНИНИ
Паратгормон1250
Вітамін D загальний (25-OH)4500
МАРКЕРИ ГОСТРОЇ ФАЗИ
Прокальцитонін4800

РЕПРОДУКТИВНІ ГОРМОНИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Фоллікулостимулюючий гормон (ФСГ)2200
Лютеинизуючий гормон (ЛГ)2200
Пролактин2210
Тестостерон загальний2200
Тестостерон вільний4260
Прогестерон2200
Естрадіол (Е2)2200
Дегідроепиандростерон-сульфат (ДГЭА-с)2240
Андростендіон3360
Фракції тестостерону (загальний, вільний и биодоступний тестостерон, ГСПГ, альбумін, індекс вільного тестостерону)1480
Глобулін, зв’язуючий полові гормони (ГСПГ)1230
Антимюллерів гормон (АМГ)4450
Загальний, вільний тестостерон та індекс вільних андрогенів(ІСА)1450
Дегідротестостерон4370

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лужна фосфатаза (ЛФ)1100
Тимолова проба1100
Біохімія комплекс розгорнутий

 • Загальний білок
 • Сечовина
 • Білірубін +фракції
 • Креатинін
 • Глюкоза
 • АлАТ
 • АсАТ
 • Гамма-ГГТ
 • Тимолова проба
 • Фосфатаза лужна
 • L-амілаза
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
1750
Біохімія комплекс скрін1600
Печінковий кокплекс2350
 Комплекс №45 «Печінковий скринінг» (АЛТ, АСТ, білок загальний, альбумін, глюкоза, білирубін загальний, білирубін прямий, білірубін непрямий, холестерин загальний, ГГТ, фосфатаза лужна, тимолова проба)21550
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)1100
Альбумін1100
Амілаза1100
Амілаза панкреатична1100
Антистрептолізин-О (АСЛ-О)1130
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)1100
Білкові фракції1210
Білок загальний1100
Білірубін загальний1100
Білірубін прямий190
Білирубін непрямий1100
Фракції білирубіну1200
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ)1100
Залізо сивороточне1100
Залізо та залізо-зв’язуюча здатність сировитка1150
Креатинін крови1100
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)1120
Амилазау сечі1110
Сечова кислота1120
Сечовина1110
Ревматоїдний фактор (РФ)1120
С-реактивный білок (СРБ)1120
Триглицериды1110
Холестерин общий1110
pH-крови1100
С-реактивный білок суперчутливий (СРБ)3120
Комплекс №96 Ревмопроби (С-реактивный білок,ревматоїдний фактор,АСЛ-О)3400
Іммунограма з висновком імунолога11000
Імунологічне дослідження крові : лейкоцит, лимфоцити, моноцити, нейтрофіли, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD4/CD8, фагоцитоз нейтрофілів, IgA, IgM, IgG21100
Комплекс №15 «Гуморальний імунітет» (загаальні IgE, IgA, IgМ, IgG)2850
Ліпаза2130
Серомукоїди2110
Бета-ліпопротеїди3110
МІНІРАЛЬНИЙ ОБМІН
Кальцій1100
Магній (кров)1100
Фосфор1100
Калій, натрій (K/Na)1180
Цинк1240
Кальцій іонізованний(Ca )1200
Калій, натрій, хлор1280
Хлоріди крові1110
Ферритин1260
Фолієва кислота1260
С-піптид1240
Інсулін1240
Гликозильований гемоглобін1240
Глюкоза2140
Вітамін В 12 (цианокобаламин)2260
Кальцитонін2400
Глютен Ig E2270
Вітамін D загальний (25-OH)(D2+D3)4520

ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ ТА ПОРОКІВ РОЗВИТКУ ПЛОДУ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові).41700
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові). Двійня42200
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові).Трійня42800
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові.42100
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові. Двійня42500
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові. Трійня42900
PIGF (placental growth factor) плацентарний фактор росту41150
PIGF (placental growth factor) I sFlt-1 (solube fms-like kinase-1)плацентарний фактор росту та sFlt-1 (Е2)42000
Вагітність 2-й СКРІНз розрахунком ризиків АФП вільн.естріол заг. ХГЧ4850
ВАГІТНІСТЬ 2-й СКРІН  з розрахунком ризиків двійня АФП вільн.эстриол заг. ХГЧ41200
ВАГІТНІСТЬ 2-й СКРІН з розрахунком ризиків трійня АФП віл.эстриол заг. ХГЧ42100
Альфафетопротеїн (АФП)2220
Альфа-фетопротеїн (АФП)з розрахунком ризиків2450
Альфа-фетопротеїн (АФП) з розрахунком ризиків двійня4500
Альфа-фетопротеїн (АФП) з розрахунком ризиків трійня4600
Хорионичний гонадотропін людини (ХГЧ, бета-ХГЧ)2220
ПАПП-А (РАРР-А)(Асоцийований з вагітністю протеїн-А плазми) – 8-13 тижд. вагітності. (МоМ для 9-13тиждня)2450
Естріол вільний (Е3)2200
Плацентарний лактоген (хоріомамотропін)3370
ХГЧ (семінома, пузирний занос )3230

ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
ПЦР Генетика Тромбофилия41300
ПЦР Генетика Фолатный цикл4450
ПЦР Варфарин4400
Фенілкетонурія (11 мутацій)42200
Спінальна м’язова атрофія41700
Нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2, 4 мутації)41700
Муковісцидоз (21 мутація)42500
Муковісцидоз (12 мутацій)42000
Лактозная непереносимість (ПЦР Генетика)4470

НЕІНВАЗІВНИЙ ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
PANORAMA, NIPT, базовий тест для одноплідної вагітності (13, 18, 21, X&Y; Триплоідія, феномен зникаючого близнюка)1315700
PANORAMA, NIPT розширений тест для одноплодної вагітності (анеуплодія, 13, 18, 21, X & Y, триплодія, феном зникаючого близнюка, синдром Ді Джорджі (del22q 11.2)1318900
PANORAMA, NIPT розширений тест для одноплодної вагітності (анеуплодія, 13, 18, 21, X & Y, триплодія, феномен зникаючого близнюка, 5 мікроделецій)1321600

КАРІОТИПУВАННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Каріотип крові52500
Каріотип абортивного матеріалу52500
Цитогенетичний аналіз каріотипу абортивного матеріалу (FISH-метод,хромосоми 21,18.13,Х,У)53800

ПУХЛИННІ МАРКЕРИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Простатспецифічний антиген загальний (ПСА)3250
Онкомаркер молочної залози (МСА)3250
Онкомаркер молочної залози(СА 15-3)3260
Онкомаркер яичників (СА 125)3250
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9)3260
Раково-ембріональний антиген (РЭА)3260
Онкомаркер шлунку (СА 72-4)3390
Онкомаркер раку яичників (НЕ4)3470
Бета-2-мікроглобулін4300
СА-242 ( підшлункова залоза, товстий кишечник)1420
Комплекс №12 “Діагностика раку яєчника” (НЕ4, СА 125, розрахунок індексу ROMA)4850
Індекс НОМА2400
Комплекс №13 «Жіноча онкологічна панель» (РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, тиреоглобулін)41400
SCC (антиген плоскокліточної карциноми)4440
Комплекс №52 (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільного до ПСА загального)4500

ДІАГНОСТИКА ВІРУСТНИХ ГЕПАТИТІВ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
HBsAg – визначення антигену до вірусу гепатиту В4280
Гепатит С-визначення антитіл4280
ПЦР вірусу гепатиту С якісне визначення3550
ПЦР гепатиту С – кількісне визначення РНК41200
ПЦР гепатиту В – кількісне визначення ДНК4950
Сифіліс (RW)-визначення антитіл до (трепонемного.кардіоліпінового) антигену збудника сифілісу4280
RW, ВИЧ, гепатит В і С41120

ДІАГНОСТИКА TORCH-ІНФЕКЦІЇ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
TORCH-ІНФЕКЦІЇ •
• Токсоплазма IgG
• Токсоплазма IgM
• ЦМВ IgG
• ЦМВ IgM
• Герпес 1+2 IgG
• Герпес 1+2 IgМ
• Хламидии IgА
• Хламидии IgG
41800
Антитіла IgM к Toxoplasma gondii (TOXO)2220
Антитіла IgG к Toxoplasma gondii (TOXO)2220
Антитіла IgA к Toxoplasma gondii (TOXO)3250
Токсоплазмоз авідність – визначення індексу авідності3450
ПЦР. ДНК Toxoplasma gondii ( «Real-Time»)3400

ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
ХЛАМІДІОЗ
Anti-C.trachomatis-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis)2270
Anti-C.trachomatis – IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis)2230
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae (якісне визначення)3280
ПЦР – Хламідія трахоматіс (Сhlamydia trachomatis)3400
МІКОПЛАЗМОЗ
Мікоплазма pneum. IgG – визначення антитіл класу G до мікоплазме pneumoniae3250
Мікоплазма pneum.. IgМ – визначення антитіл класу G до мікоплазми pneumoniae3400
ПЦР- Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis)3400
ПЦР- Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium)3400
ПЦР Микоплазма хоминис4400
УРЕАПЛАЗМОЗ
Уреаплазма IgG – визначення антитіл класу G до уреаплазми3250
ПЦР – Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum)3400
ПЦР уреаплазма sp.3400
ГАРДНЕРЕЛА
ПЦР – Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis)3400
ПЦР – ПЦР –Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis)3400
ТРИХОМОНІАЗ
Трихомонади IgG – визначення антитіл класу G до трихомонади3250
ПЦР-Трихомонада вагіналіс(Trichomonas vaginalis)3400
ГОНОРЕЯ
ПЦР. ДНК Neisseria gonorrhoeae3400
ОЦІНКА ДИСБІОТИЧНИХ СТАНІВ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ЖІНОК
ПЦР. ФЕМОФЛОР-1631050
ПЦР. ФЕМОФЛОР-скрін31050

КРАСНУХА

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Rubella IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи3220
Rubella IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи3220
Rubella авидность – определение индекса авидности3450
ПЦР РНК Rubella Virus, якісне визначення3400

КОРОНОВІРУС

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Визначення наявності антитіл Ig G до SARS-CoV-19 в сироватці крові методом ІФА (якісний метод)3400
Визначення наявності антитіл Ig M до SARS-CoV-19 в сироватці крові методом ІФА (якісний метод)3400

БАКТЕРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
Бактериологичне дослідження сечі,зішкіб7400
Посів на флору та чутливість до антибіотиків5400
Посів на мікоплазму, уреоплазму (IST2, напівкількісно) + АБГ (m.hominis, ureaplasma urealyticum5650
Забір біологічного матеріалу40

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ ТА ПАРАЗИТИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ
Антитіла IgM к вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)2220
Антитіла IgG к вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2)2220
ВПГ ½ авідність – визначення індексу авідності3450
ПЦР-герпес 6 типа3400
ПЦР – герпес3400
ПЦР- КВАНТ-21 (ВПЧ – 6,11,44,16, 18,26,31,33,35,39,45,51,52,53, 56,58,59,66,68,73,82)31050
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
Антитіла IgM к цитомегаловірусу (CMV)2220
Антитіла IgG к цитомегаловірусу (CMV)2220
ЦМВ авідність – визначення індексу авідності3450
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus3400
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus -якісне визначення3400
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus -кількісне визначення3520
ВІРУС ІММУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ
а – ВІЛ½ -визначення антитіл до ВІЛ4200
 ВІРУС ЕПШТЕЙН-БАРРА
Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgM к VCA)4230
Антитіла класу IgG к нуклеарному антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA)4230
Антитіла класу IgG до ранього антигену віруса Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA)4230
ПАРАЗІТАРНІ ІНФЕКЦІЇ
Антитіла Ig G к токсокарам2320
Антитіла Ig G к описторхам2300
Антитіла Ig G к аскаридам3480
Антитіла сумарні до лямблій3320
Антитіла класу IgG к антигенам трихинелл (Анти-Trichinella-IgG)3320
Антитіла класу IgG к антигенам ехинококка (Анти-Эхинококк-IgG)3320

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізівТермін виконанняЦіна
СИСТЕМНІ АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Антіспермальні антитіла10330
ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ ТА АУТОІМУНА ПАТОЛОГІЯ
Антитіла IgG та IgM до фосфоліпідам4550
Антитіла IgG к гліадину6420
Антитіла сумарні к тканевій трансглютаминазі6500
Загальний іммуноглобулін Е (IgE)6250
Визначення антитіл IgG, IgM до Cardiolipin7550
Антитіла IgG та IgM до В2-глікопротеїну (B2-glycoprotein IgG и IgM)5650
Антитіла IgG к циклічному цитрульованого пептиду (anti-CCP) кількісне визначення2500
Циркулюючі іммунні комплекси (ЦІК)2200
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ)2400
[]
1Step 1
Залиште свій відгук
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
[]
1Step 1
Записатися на прийом
Заявки обробляються з понеділка по п'ятницю з 9:30 по 16:30, відправлені заявки в суботу та неділю обробляються на наступний робочий день. З вами зв'яжеться наш медичний реєстратор і узгодить час запису.
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right