Перелік аналізів та ціни

*Цiни мають ознайомчий характер і можуть відрізнятися від цін вказаних в прайс-листі в день прийому. Уточнити актуальні ціни можна за номером телефону 0 800 33 65 75.

ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 

 

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КРОВІ
Група крові та резус-фактор 1 220
Загальний аналіз крові розгорнутий(ОАК, СОЭ, ручний підрахунок лейкоцитарної формули) 1 240
Дослідження крові на наявність АВО- антитіл 2 400
Дослідження крові на резус-належність та резус-антитіла 2 400
Дослідження крові на наявність АВО-антитіл 0(+) та дослідження крові на резус-належність та резус антитіла Rh(-) 2 800
ГТТ (3 глюкози) 1 380
ГТТІ 1 750
Ліпідограма 1 450
Час згортання пол Лі-Уайту 1 150
ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
Фібриноген 1 120
Тромбіновий час 1 100
АЧТВ 1 100
% протромбіну по Квіку 1 100
D – дімер 1 200
Волчаковий антикоагулянт 1 300
Антитромбін III (АТ III) 1 300
Плазміноген 1 230
CF (Фактор VIII) 1 250
Протромбіновий індекс 1 150
Эуглобульований фибриноліз 1 200
Тимолова проба 1 100
Агрегограма 1 280
Гемовіскозіограма 1 280
Фібриноліз-тест 1 1300
Коагулограма:

 • Скринінг (м/г)
 • АЧТВ
 • Протромбін (по Квіку%)
 • Протромбиновий індекс
 • Фібріноген
 • МНО
 • РФМК
1 500
Коагулограма:

 • рекомендована АЧТВ
 • Протромбіновий індекс
 • МНО
 • Фібріноген
 • Антитромбін
 • Волчаковий антикоагулянт (АФС)
 • ХІІа залежний фібриноліз
 • Еуглобульований фібриноліз
 • Парус-тест (дефіцит протеїнів С и S)
 • Фактор V-PC-тест
1 2100
ЗАГАЛЬНОКЛІНІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
Аналіз сечі по Земницькому 2 120
Дослідження сечі по Нечипоренко 2 1220
Загальний аналіз сечі (з мікроскопією осадка) 1 400
Загальний білок (добова втрата) 2 100
Бактериологичне дослідження сечі,зішкіб 5 300
Глюкоза у сечі 1 110
Креатинін у сечі 1 100
МАЗКИ
Мазок на флору 2 150
ЦИТОЛОГІЧНІ ДОЛІДЖЕННЯ
Класичний ПАП-тест (скринінгове дослідження мазка шейки матки) 7 380
Цитологічне дослідження зішкобу шейки матки з цервикального каналу ПАП-тест Сеll-Prep Цитологія (жидкостна середа) 6 550

ГОРМОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
ГОРМОНИ ЩИТОВИДНОЇ ТА ПАРАЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ
Тиреотропний гормон (ТТГ) 2 180
Трийодтиронін загальний (Т3 заг.) 2 180
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 2 180
Тироксин вільний(Т4 вільн.) 2 180
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1 230
Антитіла до тиреопероксидазі (АТПО) 2 220
Антитіла до рецепторів ТТГ 1 450
Тиреоглобулін 1 230
Гормони щитовидної залози
• Т3 вільн.
• Т4 вільн.
• ТТГ
• АТ-ТПО
1 760
ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКІВ, ГІПОТАЛАМУСА ТА ГІПОФІЗУ
Кортизол 2 280
17-ОН-прогестерон 2 200
Альдостерон 3 370
Соматотропний гормон (соматотропін) 1 220
Адренокортикотропний гормон (АКТГ)) 1 370
ГТТ (глюкоза натощак, суха глюкоза , глюкоза через годину, глюкоза через 2 години) 1 380
ГТТН (глюкоза інсулін без навантаження,суха глюкоза,глюкоза інсулін з навантаженням) 1 750
МЕТАБОЛІЗМ КОСТНОЇ ТКАНИНИ
Паратгормон 1 250
Вітамін D загальний (25-OH) 4 500
МАРКЕРИ ГОСТРОЇ ФАЗИ
Прокальцитонін 4 800

РЕПРОДУКТИВНІ ГОРМОНИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Фоллікулостимулюючий гормон (ФСГ) 2 200
Лютеинизуючий гормон (ЛГ) 2 200
Пролактин 2 210
Тестостерон загальний 2 200
Тестостерон вільний 4 260
Прогестерон 2 200
Естрадіол (Е2) 2 200
Дегідроепиандростерон-сульфат (ДГЭА-с) 2 240
Андростендіон 3 350
Фракції тестостерону (загальний, вільний и биодоступний тестостерон, ГСПГ, альбумін, індекс вільного тестостерону) 1 470
Глобулін, зв’язуючий полові гормони (ГСПГ) 1 220
Антимюллерів гормон (АМГ) 4 450
Загальний, вільний тестостерон та індекс вільних андрогенів(ІСА) 1 420
Дегідротестостерон 4 350

БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

 

 

 

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Лужна фосфатаза (ЛФ) 1 100
Тимолова проба 1 100
Біохімія комплекс розгорнутий

 • Загальний білок
 • Сечовина
 • Білірубін +фракції
 • Креатинін
 • Глюкоза
 • АлАТ
 • АсАТ
 • Гамма-ГГТ
 • Тимолова проба
 • Фосфатаза лужна
 • L-амілаза
 • Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
1 750
Біохімія комплекс скрін 1 600
Печінковий кокплекс 2 350
 Комплекс №45 «Печінковий скринінг» (АЛТ, АСТ, білок загальний, альбумін, глюкоза, білирубін загальний, білирубін прямий, білірубін непрямий, холестерин загальний, ГГТ, фосфатаза лужна, тимолова проба) 2 1200
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 1 100
Альбумін 1 100
Амілаза 1 100
Амілаза панкреатична 1 100
Антистрептолізин-О (АСЛ-О) 1 120
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 1 100
Білкові фракції 1 200
Білок загальний 1 100
Білірубін загальний 1 100
Білірубін прямий 1 90
Білирубін непрямий 1 100
Фракції білирубіну 1 200
Гамма-глутаматтрансфераза (ГГТ) 1 100
Залізо сивороточне 1 100
Залізо та залізо-зв’язуюча здатність сировитка 1 130
Креатинін крови 1 100
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1 100
Амилазау сечі 1 100
Сечова кислота 1 100
Сечовина 1 100
Ревматоїдний фактор (РФ) 1 120
С-реактивный білок (СРБ) 1 120
Триглицериды 1 100
Холестерин общий 1 100
pH-крови 1 100
С-реактивный білок суперчутливий (СРБ) 3 120
Комплекс №96 Ревмопроби (С-реактивный білок,ревматоїдний фактор,АСЛ-О) 3 400
Іммунограма з висновком імунолога 1 1000
Імунологічне дослідження крові : лейкоцит, лимфоцити, моноцити, нейтрофіли, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD4/CD8, фагоцитоз нейтрофілів, IgA, IgM, IgG 2 1000
Комплекс №15 «Гуморальний імунітет» (загаальні IgE, IgA, IgМ, IgG) 2 830
Ліпаза 2 120
Серомукоїди 2 100
Бета-ліпопротеїди 3 100
МІНІРАЛЬНИЙ ОБМІН
Кальцій 1 100
Магній (кров) 1 100
Фосфор 1 100
Калій, натрій (K/Na) 1 150
Цинк 1 220
Кальцій іонізованний(Ca ) 1 170
Калій, натрій, хлор 1 200
Хлоріди крові 1 100
Ферритин 1 240
Фолієва кислота 1 250
С-піптид 1 220
Інсулін 1 220
Гликозильований гемоглобін 1 220
Глюкоза 2 130
Вітамін В 12 (цианокобаламин) 2 240
Кальцитонін 2 370
Глютен Ig E 2 260
Вітамін D загальний (25-OH)(D2+D3) 4 500

ДІАГНОСТИКА ВАГІТНОСТІ ТА ПОРОКІВ РОЗВИТКУ ПЛОДУ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові). 4 1700
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові). Двійня 4 2200
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові).Трійня 4 2800
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові. 4 2100
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові. Двійня 4 2500
Пренатальний скринінг I триместру Astraia (Біохімічний скринінг 1-го триместру вагітності для програми Астрайя (Astraia), у плазмі крові) на англійській мові. Трійня 4 2900
PIGF (placental growth factor) плацентарний фактор росту 4 1150
PIGF (placental growth factor) I sFlt-1 (solube fms-like kinase-1)плацентарний фактор росту та sFlt-1 (Е2) 4 2000
Вагітність 1-й СКРІН ((10-13 тижднів) з розрахунком ризиків вільн. b-ХГЧ PAPP-A 4 850
Вагітність 2-й СКРІН (16-18 тижднів) з розрахунком ризиків АФП вільн.естріол заг. ХГЧ 4 850
ВАГІТНІСТЬ 1-й СКРІН (10-13 тижднів) з розрахунком ризиків двійня вільн. b-ХГЧ PAPP-A 4 1100
ВАГІТНІСТЬ 2-й СКРІН (16-18 тижднів) з розрахунком ризиків двійня АФП вільн.эстриол заг. ХГЧ 4 1200
ВАГІТНІСТЬ 1-й СКРІН ((10-13 тижднів) з розрахунком ризиків трійня вільн. b-ХГЧ PAPP-A 4 1900
ВАГІТНІСТЬ 2-й СКРІН (16-18 тижднів) з розрахунком ризиків трійня АФП віл.эстриол заг. ХГЧ 4 2100
Альфафетопротеїн (АФП) 2 220
Альфа-фетопротеїн (АФП)з розрахунком ризиків 2 450
Альфа-фетопротеїн (АФП)з розрахунком ризиків 4 450
Альфа-фетопротеїн (АФП) з розрахунком ризиків двійня 4 500
Альфа-фетопротеїн (АФП) з розрахунком ризиків трійня 4 600
Хорионичний гонадотропін людини (ХГЧ, бета-ХГЧ) 2 220
ПАПП-А (РАРР-А)(Асоцийований з вагітністю протеїн-А плазми) – 8-13 тижд. вагітності. (МоМ для 9-13тиждня) 2 450
Естріол вільний (Е3) 2 200
Плацентарний лактоген (хоріомамотропін) 3 350
ХГЧ (семінома, пузирний занос ) 3 230

ГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
ПЦР Генетика Тромбофилия 4 1300
ПЦР Генетика Фолатный цикл 4 450
ПЦР Варфарин 4 400
Фенілкетонурія (11 мутацій) 4 2200
Спінальна м’язова атрофія 4 1700
Нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2, 4 мутації) 4 1700
Муковісцидоз (21 мутація) 4 2500
Муковісцидоз (12 мутацій) 4 2000
Лактозная непереносимість (ПЦР Генетика) 4 470

НЕІНВАЗІВНИЙ ПРЕНАТАЛЬНИЙ СКРИНІНГ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
PANORAMA, NIPT, базовий тест для одноплідної вагітності (13, 18, 21, X&Y; Триплоідія, феномен зникаючого близнюка) 13 15700
PANORAMA, NIPT розширений тест для одноплодної вагітності (анеуплодія, 13, 18, 21, X & Y, триплодія, феном зникаючого близнюка, синдром Ді Джорджі (del22q 11.2) 13 18900
PANORAMA, NIPT розширений тест для одноплодної вагітності (анеуплодія, 13, 18, 21, X & Y, триплодія, феномен зникаючого близнюка, 5 мікроделецій) 13 21600

КАРІОТИПУВАННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Каріотип крові 5 2500
Каріотип абортивного матеріалу 5 2500
Цитогенетичний аналіз каріотипу абортивного матеріалу (FISH-метод,хромосоми 21,18.13,Х,У) 5 3800

ПУХЛИННІ МАРКЕРИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Простатспецифічний антиген загальний (ПСА) 3 230
Онкомаркер молочної залози (МСА) 3 230
Онкомаркер молочної залози(СА 15-3) 3 250
Онкомаркер яичників (СА 125) 3 230
Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) 3 250
Раково-ембріональний антиген (РЭА) 3 250
Онкомаркер шлунку (СА 72-4) 3 370
Онкомаркер раку яичників (НЕ4) 3 460
Бета-2-мікроглобулін 4 300
СА-242 ( підшлункова залоза, товстий кишечник) 1 400
Комплекс №12 “Діагностика раку яєчника” (НЕ4, СА 125, розрахунок індексу ROMA) 4 850
Індекс НОМА 2 400
Комплекс №13 «Жіноча онкологічна панель» (РЭА, СА 125, СА 15-3, СА 19-9, тиреоглобулін) 4 1300
SCC (антиген плоскокліточної карциноми) 4 420
Комплекс №52 (ПСА загальний, ПСА вільний, співвідношення ПСА вільного до ПСА загального) 4 500

ДІАГНОСТИКА TORCH-ІНФЕКЦІЇ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
TORCH-ІНФЕКЦІЇ •
• Токсоплазма IgG
• Токсоплазма IgM
• ЦМВ IgG
• ЦМВ IgM
• Герпес 1+2 IgG
• Герпес 1+2 IgМ
• Хламидии IgА
• Хламидии IgG
4 1800
Антитіла IgM к Toxoplasma gondii (TOXO) 2 220
Антитіла IgG к Toxoplasma gondii (TOXO) 2 220
Антитіла IgA к Toxoplasma gondii (TOXO) 3 250
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 1 230
Антитіла до тиреопероксидазі (АТПО) 2 220
Токсоплазмоз авідність – визначення індексу авідності 3 450
ПЦР. ДНК Toxoplasma gondii ( «Real-Time») 3 400
ПЦР. ДНК Toxoplasma gondii ( «Real-Time») 3 400

ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
ХЛАМІДІОЗ
Anti-C.trachomatis-IgA (Антитіла класу IgA до Chlamydia trachomatis) 2 270
Anti-C.trachomatis – IgG (Антитіла класу IgG до Chlamydia trachomatis) 2 230
Антитіла IgG до Chlamydia pneumoniae (якісне визначення) 3 280
ПЦР – Хламідія трахоматіс (Сhlamydia trachomatis) 3 400
МІКОПЛАЗМОЗ
Мікоплазма pneum. IgG – визначення антитіл класу G до мікоплазме pneumoniae 3 250
Мікоплазма pneum.. IgМ – визначення антитіл класу G до мікоплазми pneumoniae 3 400
ПЦР- Мікоплазма хомініс (Mycoplasma hominis) 3 400
ПЦР- Мікоплазма геніталіум (Mycoplasma genitalium) 3 400
ПЦР Микоплазма хоминис 4 400
УРЕАПЛАЗМОЗ
Уреаплазма IgG – визначення антитіл класу G до уреаплазми 3 250
ПЦР – Уреаплазма уреалітікум (Ureaplasma urealyticum) 3 400
ПЦР уреаплазма sp. 3 400
ГАРДНЕРЕЛА
ПЦР – Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis) 3 400
ПЦР – ПЦР –Гарднерела вагіналіс (Gardnerella vaginalis) 3 400
ТРИХОМОНІАЗ
Трихомонади IgG – визначення антитіл класу G до трихомонади 3 250
ПЦР-Трихомонада вагіналіс(Trichomonas vaginalis) 3 400
ГОНОРЕЯ
ПЦР. ДНК Neisseria gonorrhoeae 3 400
ОЦІНКА ДИСБІОТИЧНИХ СТАНІВ УРОГЕНІТАЛЬНОГО ТРАКТУ У ЖІНОК
ПЦР. ФЕМОФЛОР-16 3 850
ПЦР. ФЕМОФЛОР-скрін 3 850

КРАСНУХА

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Rubella IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи 3 220
Rubella IgG – визначення антитіл класу IgG до вірусу краснухи 3 220
Rubella авидность – определение индекса авидности 3 450
ПЦР РНК Rubella Virus, якісне визначення 3 400

КОРОНОВІРУС

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Сумарні антитіла IgА, IgM, IgG к нуклеокапсідного антигену коронавіруса SARS CoV-2 (COVID-19) 3 600
Визначення наявності антитіл Ig G до SARS-CoV-19 в сироватці крові методом ІФА (якісний метод) 3 400
Визначення наявності антитіл Ig M до SARS-CoV-19 в сироватці крові методом ІФА (якісний метод) 3 400

БАКТЕРОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
Бактериологичне дослідження сечі,зішкіб 7 300
Посів на флору та чутливість до антибіотиків 5 300
Посів на мікоплазму, уреоплазму (IST2, напівкількісно) + АБГ (m.hominis, ureaplasma urealyticum 5 650
Забір біологічного матеріалу 40

ІНШІ ІНФЕКЦІЇ ТА ПАРАЗИТИ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
ГЕРПЕТИЧНА ІНФЕКЦІЯ
Антитіла IgM к вірусу герпесу 1/2 типу (HSV 1/2) 2 220
ВПГ ½ авідність – визначення індексу авідності 3 450
ПЦР-герпес 6 типа 3 400
ПЦР – герпес 3 400
ПЦР- КВАНТ-21 (ВПЧ – 6,11,44,16, 18,26,31,33,35,39,45,51,52,53, 56,58,59,66,68,73,82) 3 870
ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ
Антитіла IgM к цитомегаловірусу (CMV) 2 220
Антитіла IgG к цитомегаловірусу (CMV) 2 220
ЦМВ авідність – визначення індексу авідності 3 450
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus 3 400
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus -якісне визначення 3 400
ПЦР. ДНК Cytomegalovirus -кількісне визначення 3 520
ВІРУС ІММУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ
а – ВІЛ½ -визначення антитіл до ВІЛ 4 200
 ВІРУС ЕПШТЕЙН-БАРРА
Антитіла класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgM к VCA) 4 220
Антитіла класу IgG к нуклеарному антигену вірусу Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к NA) 4 220
Антитіла класу IgG до ранього антигену віруса Епштейна-Барр (anti-EBV IgG к EA) 4 220

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

*Ціни вказані в грн.
Перелік аналізів Термін виконання Ціна
СИСТЕМНІ АУТОІМУННІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Антіспермальні антитіла 10 330
ГУМОРАЛЬНИЙ ІМУНІТЕТ ТА АУТОІМУНА ПАТОЛОГІЯ
Антитіла IgG та IgM до фосфоліпідам 4 500
Антитіла IgG к гліадину 6 380
Антитіла сумарні к тканевій трансглютаминазі 6 470
Загальний іммуноглобулін Е (IgE) 6 250
Визначення антитіл IgG, IgM до Cardiolipin 7 500
Антитіла IgG та IgM до В2-глікопротеїну (B2-glycoprotein IgG и IgM) 5 620
Антитіла IgG к циклічному цитрульованого пептиду (anti-CCP) кількісне визначення 2 470
Циркулюючі іммунні комплекси (ЦІК) 2 200
Еозинофільний катіонний білок (ЕКБ) 2 390
[]
1 Step 1
Залиште свій відгук
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
[]
1 Step 1
Записатися на прийом
Заявки обробляються з понеділка по п'ятницю з 9:30 по 16:30, відправлені заявки в суботу та неділю обробляються на наступний робочий день. З вами зв'яжеться наш медичний реєстратор і узгодить час запису.
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right