Наші фахівці

В колектив Медичного Центру «Gameta» входить понад 20 лікарів, серед яких —
провідні фахівці України

Адміністрація клініки

Головатюк Катерина Петрівна

Директор Медичного Центру репродуктивного здоров'я «Гамета», лікар акушер-гінеколог вищої категорії, кандидат медичних наук, магістр державного управління.

У 2001 році закінчила Одеський державний медичний університет за спеціальністю «Лікувальна справа».
З 1.08.2001 була зарахована на посаду лікаря акушера-гінеколога інтерна у КУ «Пологовий будинок №1» м. Одеса.
З 2001 по 2003 рік. Проходила інтернатуру в Одеському державному медичному університеті, після закінчення інтернатури мені було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».
З 03.02.2003 р. Була прийнята на посаду лікаря акушера-гінеколога гінекологічного відділення КУ «Пологовий будинок №1» м. Одеса.
З 2001 р. по 2004 р. вчилася на заочній формі навчання в Одеському Християнському гуманітарно-економічному відкритому університеті за спеціальністю «Психологія», спеціалізація «Психологічне консультування». Отримала диплом спеціаліста.
З 2008 р. по 2011 р. вчилася на заочній формі навчання в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління». Отримала диплом магістра державного управління.
З 2009 р. по 2010 р. вчилася на заочній формі навчання в Одеській національній юридичній академії за спеціальністю «Правознавство», спеціалізація «Цивільно-правова справа». Отримала диплом спеціаліста.
З 23.05.2005 р. по 08.06.2005 р. В Одеському Державному медичному університеті на факультеті післядипломної підготовки проходила курси ТУ «Невідкладні стани в акушерстві та гінекології»,
з 25.01.2011 р. по 07.02.2011 р. В Одеському Державному медичному університеті на факультеті післядипломної підготовки проходила курси ТУ «Кольпоскопічна діагностика та лікування патології шийки матки».
10.05.2007 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційоване ведення і лікування вагітних із синдромом утрати плода, обумовленим тромбофілією». Маю 25 друкованих наукових робіт по темі кандидатської дисертації.
01.07.2008 р. прийнята на посаду головного лікаря Медичного центру репродуктивного здоров'я «Гамета».
З 29.01.10 року маю сертифікат спеціаліста за спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я», 05.06.2015 р. присвоєна вища категорія.
30.12.2010 року проходила атестацію в атестаційній комісії при Управлінні охорони здоров'я в Одеській обласній державній адміністрації - присвоєно вищу категорію лікаря акушера-гінеколога.
З 2015 по 2017 рік працювала асистентом кафедри реконструктивної і відновлювальної медицини в Одеському Національному Медичному Університеті.
З 2016 року директор Медичного центру «Гамета».
За звітний період брала участь у роботі з'їздів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які були присвячені актуальним питанням акушерства, гінекології, педіатрії та неонатології (в 32 вітчизняних з'їздах, науково-практичних конференціях, пленумах, тренінгах, майстер-класах).
По темі докторської дисертації опубліковано 27 наукових робіт, з яких 14 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, 8 статей у міжнародних виданнях (з них 1 - в журналі SCOPUS), 1 стаття в науковому збірнику, 1 стаття в медичному журналі, 1 методичні рекомендації, затверджені МОЗ; 2 тези.

Фоміна Тетяна Володимирівна

Головний лікар Медичного центру «Гамета», лікар акушер-гінеколог вищої категорії

1996 рік – закінчила Одеський національний медичний університет.
З 1996 року працювала лікарем акушером-гінекологом в «КУ Пологовий будинок №1».
З 2000 – 2011 рік – завідуюча фізіологічним післяпологовим відділенням.
З 2011 року заступник головного лікаря з лікувальної роботи Медичного центру «Гамета».
З 2017 року – головний лікар Медичного центру «Гамета».

Жіноча консультація

Махортова Светлана Николаевна

Махортова Світлана Миколаївна

Завідуюча жіночою консультацією, лікар акушер-гінеколог вищої категорії

Закінчила Курський державний мед університет в 1998 р. за спеціальністю «Лікувальна справа».
У 1998-2000 р.р. - клінічна ординатура за спеціальністю «Акушерство та гінекологія».
У 2002 і 2008 р.р. проходила курси стажування на базі обласного онкологічного диспансеру.
У 2004 і 2011 р.р.- тематичне удосконалення по темі «Кольпоскопічна діагностика і лікування патології шийки матки» на базі ОНМУ.
У 2013 р. - тематичне удосконалення з гінекологічної ендокринології на базі ОНМУ.
З 2016 року нагороджена грамотою Департаменту охорони здоров'я Одеської міськради за «Вагомий внесок у розвиток охорони здоров'я та високий професіоналізм».
У 2017 р. проходила тренінг і навчання з питань вакцинації під егідою ЮНІСЕФ.
Учасник регулярних міжнародних конференцій з питань медицини плода, медичної генетики, акушерства та гінекології.
Перминова Таисия Ивановна

Пермінова Таїсія Іванівна

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії, доцент кафедри акушерства і гінекології №1 ОНМедУ.

У 1979 році закінчила Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова за фахом «Лікувальна справа».
У 1989 році закінчила клінічну ординатуру на кафедрі акушерства та гінекології №1 та є асистентом кафедри.
Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія з 1996 року (диплом №012174). Захистила дисертацію по темі «Фітотерапія вагітних з латентними формами хронічного пієлонефриту» у спеціалізованій вченій раді при Харківському державному медичному університеті 27 червня 1996 р.
Загальний педагогічний стаж в Одеському державному університеті -15 років.
З 29.02.1992 - асистент кафедри акушерства та гінекології №1, а з
19.01.2006 - доцент кафедри акушерства та гінекології №1 Одеського державного університету.
Є автором 3 монографій і понад 50 друкованих робіт.
Карауш Екатерина Александровна

Карауш Катерина Олександрівна

лікар акушер-гінеколог вищої категорії, к. мед. н.

К. мед. н., лікар акушер-гінеколог вищої категорії, лікар репродуктолог, лікар ультразвукової діагностики, член асоціації акушерів-гінекологів України, член асоціації репродуктологів України. Регулярно бере участь в науково-практичних конференціях, засіданнях товариств асоціації акушерів-гінекологів України, української асоціації репродуктивної медицини, в науковій роботі кафедр акушерства та гінекології ОНМедУ. Напрямки роботи «МЦРЗ «Гамета»: надання гінекологічної допомоги жіночому населенню, УЗ-дослідження, лікування безпліддя, ведення вагітності. Бере участь у впровадженні досягнень сучасної світової науки в лікувальну діяльність «МЦРЗ «Гамета» м. Одеси.
У 2004 році успішно закінчила Одеський національний медичний університет, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікар.
З 2001 року займається науковою діяльністю на кафедрі акушерства та гінекології №2 під керівництвом - зав. кафедрою акушерства та гінекології № 2, з. д. н. т. України, д. мед. н., професора Зелінського А. А.
У 2006 році закінчила магістратуру на кафедрі акушерства та гінекології № 2 ОНМедУ.
З 2006 р. по 2011 р. аспірант кафедри акушерства та гінекології № 2, ОНМедУ. У 2011р. захист дисертаційної роботи «Синдром втрати плода в першому триместрі» на базі ОНМедУ під керівництвом наукового керівника - з. д. н. т. України, д. мед. н. професора Зелінського А. А.
У 2011 р. отримала диплом кандидата медичних наук.
З 2006 року працює лікарем акушером-гінекологом пологового будинку № 1.
З 2009 року лікар акушер-гінеколог, лікар репродуктолог, лікар УЗД «МЦРЗ «Гамета».
У 2006 р. і 2013 р. - курси на базі ОНМедУ - факультет післядипломної підготовки: «Кольпоскопічна діагностика і лікування патології шийки матки».
У 2007 році тематичні курси на базі ОНМедУ - факультет післядипломної підготовки: «Питання планування сім'ї та репродуктивного здоров'я».
У 2010 році участь у науково-практичній конференції «Імунологічні аспекти невиношування вагітності», м. Одеса.
У 2010 році, м. Київ - участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю ``Ендокринологія вагітності``.
У 2010 році, м. Ялта, АР Крим - участь в Пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України з міжнародною участю «Екстрагенітальна патологія в акушерстві. Інноваційні технології в акушерстві та гінекології».
У 2012 році, м. Київ - участь в Міжнародному Симпозіумі з питань репродуктивної медицини «Від науки до практики».
У 2012 році участь у майстер класі «Ендометріоз і фертильність. Діагностика, лікування та ведення пацієнтів».
У 2013 році в Першому Московському державному медичному університеті ім. І. М. Сєченова отримала посвідчення лікаря-репродуктолога, програма «ДРТ в лікуванні жіночого і чоловічого безпліддя».
У 2013 році пройшла курс ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України» Асоціація акушерів-гінекологів України, м. Київ «Гармонія гормонів - основа здоров'я жінки».
У 2014 році на базі ФДБУ Наукового Центру акушерства, гінекології та перинатології імені В.І. Кулакова, м. Москва - підвищення кваліфікації з майстер класом по вітрифікації для лікарів репродуктологів.
У 2014 році, м. Київ - прекурс з репродуктології в рамках Міжнародного симпозіуму «Теорія і практика репродукції людини».
У 2015 році участь у науково-практичній конференції «Гормонально-асоційовані захворювання репродуктивної системи», м. Одеса
У 2015 році участь у роботі школи лікаря акушера-гінеколога-репродуктолога в рамках Х Міжнародного симпозіуму «Теорія і практика репродукції людини», м. Одеса.
У 2016 році, м. Одеса – «Впровадження сучасних медичних технологій в галузі пренатальної та генетичної діагностики».
У 2017 році присвоєно найвищу атестаційну категорію зі спеціальності акушерство та гінекологія.
У 2017 році, м. Чернівці - симпозіум «Клінічні аспекти використання передімплантаційної генетичної діагностики» в рамках Міжнародного симпозіуму «Теорія і практика репродукції людини».
У 2017 році - тематичне удосконалення, ОНМедУ «Акушерська та гінекологічна нейроіммуноендокрінологія»
У 2017 році, м. Київ - Східноєвропейські зустрічі професіоналів – «Звичні втрати вагітності».
У 2018 році, м. Одеса – «Профілактика передчасних пологів, нейрохірургічна корекція ІЦН, консервативне лікування генітального пролапсу. Використання песаріїв в акушерсько-гінекологічній практиці. Реабілітація після пологів».
У 2018 році, м. Львів - курс репродуктології «Інтерсоно».
У 2018 році, м. Дніпро - симпозіум «Школа репродуктолога» в рамках Міжнародного симпозіуму «Теорія і практика репродукції людини».

Відділення репродукції

Гафийчук Наталья Валерьевна

Гафійчук Наталя Валеріївна

Лікар гінеколог - репродуктолог вищої категорії, к. мед. н.

2003 рік закінчила Буковинську Державну медичну академію.
2005-2007 рік клінічну ординатуру з акушерства та гінекології НМАПО ім. П.Л.
Шупика м. Київ.
2014 році захистила кандидатську роботу на кафедрі акушерства - гінекології та
репродуктології, НМАПО ім. П. Л. Шупика.
Пройшла курс навчання з кольпоскопії, ендокринній гінекології, школа
репродуктолога. Спеціалізація по УЗД.
Учасник щорічних науково-практичних конференцій з міжнародною участю по
акушерству - гінекології та репродуктології.
Член Української Асоціації Репродуктівної Медицини (УАРМ).

Стречень Наталя Сергіївна

Лікар гінеколог-репродуктолог.

Лікар гінеколог-репродуктолог другої категорії Медичного центру репродуктивного здоров'я «Гамета»;
Стаж роботи: 4 роки.

Освіта:
повна вища освіта за спеціальністю «Лікувальна справа», кваліфікація лікар;
присвоєно звання лікаря-спеціаліста з акушерства та гінекології, репродуктології
магістр медичних наук за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»;
пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «Ультразвукова діагностика»
член Європейської асоціації репродуктивної медицини (ESHRE)
член Української асоціації репродуктивної медицини.

Навчалася на курсах тематичного удосконалення «Ультразвукова діагностика в акушерстві та гінекології», «Гінекологічна ендокринологія», «Патологія шийки матки з практичними навичками кольпоскопії»
Автор та співавтор понад 20 наукових робіт.
Взяла участь в майстер-класах за темами: «Інноваційні підходи в гінекологічній ендокринології. Передчасне виснаження яєчників. Діагностика, ведення і лікування, включно з репродуктивними проблемами», «Нові напрямки в програмах допоміжних ропродуктівних технологій», «СПКЯ та індукція овуляції», «Ендометріоз і фертильність. Діагностика, лікування та ведення пацієнтів» (2012, 2013 р.)
Учасник науково-практичного симпозіуму по репродуктивній медицині «Сучасні проблеми репродуктивної медицини» (2014, 2015 р.р.).
Пройшла курси школи лікаря акушера-гінеколога-репродуктолога в рамках Х Міжнародного симпозіуму «Теорія і практика репродукції людини» (2015 р.)
Учасник науково-практичної конференції «Гормонально-асоційовані захворювання репродуктивної системи. Практичні поради »(2015 р.)
Учасник міжнародного конгресу КАРМ «Сучасні підходи до лікування безпліддя. ДРТ: сьогодення і майбутнє» (2015).
Учасник міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Репродуктивна медицина України - 25 років успіху» (2016 р.)
Учасник міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Теорія і практика репродукції людини» (2017 р.)
Брала активну участь у щорічній зустрічі Європейського товариства репродукції людини і ембріології (ESHRE) (Женева, 2017 р.)
Учасник міжнародного симпозіуму з питань репродуктивної медицини «Теорія і практика репродукції людини» (2018 р.)

Основні напрямки діяльності:
діагностика і лікування всіх форм сімейного безпліддя;
проведення програм допоміжних репродуктивних технологій;
діагностика і лікування звичного невиношування вагітності.

Попадюк Андрій Вікторович

Лікар - анестезіолог вищої категорії

Лікар - анестезіолог вищої категорії. У 2000 р. закінчив Одеський державний медичний університет. З 2000 по 2002 р.р. інтернатура за фахом анестезіологія. Досвід роботи анестезіологом-реаніматологом в медичних установах різного профілю. Учасник медичних науково-практичної конференцій з міжнародною участю. Член асоціації акушерських анестезіологів України.

Відділення ультразвукової діагностики

Паненко Володимир Анатолійович

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії

Закінчив Одеський державний медичний університет в 1998 р. стаж роботи за фахом 18 років, лікарська категорія - вища.
Має сертифікати про проходження курсів тематичного удосконалення з діагностики вад серця, доплерографії II-III триместру в акушерстві, теорії та практики репродукції людини (Київ).
Брав участь в з'їзді репродуктологів УАРМ в Києві в 2010 р., в міжнародному симпозіумі з питань репродукції людини в Києві в 2017 р.
Має ліцензію FMF для виконання першого пренатального скринінгу з використанням діагностичної програми «Астрая».

Лапай Наталя Борисівна

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії

закінчила Одеський державний медичний університет в 1998 р. стаж роботи за фахом 13 років, загальний стаж 24 роки, лікарська категорія - вища. Пройшла курси навчання на базі НМАПО ім. Шупика (Київ) і Українсько-французького освітнього центру ехокардіографії плода, курс пренатальної діагностики на базі FMF (Великобританія), брала участь в школах пренатальної діагностики за участю провідних світових експертів за підтримки Fetal medicine academy і в роботі V з'їзду медичних генетиків (Україна).
Має ліцензію FMF для виконання першого пренатального скринінгу з використанням діагностичної програми «Астрая».

Рутинська Ганна Володимирівна

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії, к. мед. н.

Закінчила Донецький національний медичний університет ім. М. Горького в 2008 році, стаж роботи за фахом 4 роки, загальний лікарський стаж 10 років, категорії немає.
Брала участь в наукових міжнародних конференціях для лікарів ультразвукової діагностики в
м. Києві. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Диференційована діагностика і корекція вагінального дисбіозу у дівчаток і дівчат підліткового віку» у 2016 році.
Має ліцензію FMF для виконання першого пренатального скринінгу з використанням діагностичної програми «Астрая».

Ярчук Ігор Миколайович

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії

Закінчив Одеський державний медичний університет
імені М.І. Пирогова у 1993 р. У 1998 р. пройшов курси спеціалізації по Ультразвуковій
діагностиці, з 2013 р. працює в Медико-генетичному центрі.

Стаж роботи за фахом 20 років, лікарська категорія вища.

Має ліцензію FMF для виконання першого пренатального скринінгу з
використанням діагностичної програми «Астрая».

Долгушина Олена Валеріївна

Лікар УЗ-діагностики вищої категорії

Закінчила Одеський державний медичний університет імені М.І. Пирогова в 1987 р., стаж роботи за фахом 27 років, лікарська категорія - вища.

Розробила рацпропозицію «Спосіб УЗД в пізніх термінах вагітності», має деклараційний патент на винахід «Спосіб визначення вегетативного забезпечення емоційної діяльності вагітних жінок».
Має ліцензію FMF для виконання першого пренатального скринінгу з використанням діагностичної програми «Астрая».

Шевчук Наталья Николаевна

Врач УЗ-диагностики высшей категории

Стаж работы по специальности 5 лет, общий стаж 20 лет, врачебная категория — вторая. Прошла курсы обучения на базе НМАПО им. Шупика (Киев) и ХМАПО (Харьков).

Кабінет патології шийки матки

Коробова Ольга Василівна

Лікар акушер-гінеколог вищої категорії

У 1992 р. закінчила Одеське медичне училище за спеціальністю медична сестра.
З 1992-1995 р.р. працювала у МКЛ № 10.
З 1995-2001 р.р. навчалася в Одеському державному медичному університеті. З 2003 р. працювала в міському центрі планування сім'ї та репродукції людини. У 2005 р. навчалася в Науковому Центрі гінекології та перинатології РАМН ендокринної гінекології м. Москва.
2005 р. - НМАПО ім. П. Л. Щупика. ТУ ендокринологія в акушерстві та гінекології. У 2006 р. проходила навчання на робочому місці у відділенні ендокринної гінекології Інституту ПАГ АМН України. З 2011 року лікар акушер-гінеколог кабінету патології шийки матки в Медичному центрі «Гамета». За період роботи підвищувала рівень кваліфікації, відвідувала і брала участь в наукових конференціях, по темі гормональних змін в організмі жінки різного віку. Проходила навчання по кольпоскопії та патології шийки матки, актуальні питання по діагностиці та лікуванню репродуктивних порушень організму жінки. Займаюся кольпоскопією, ранньою діагностикою та лікуванням патології шийки матки. Етапи лікування патології шийки матки, лазерна вапоризація, радіохвильовий метод лікування. Лікування урогенітальної інфекції, вірусного навантаження організму, відновлення і лікування гормонального фону.
Підготовка сімейних пар з питань планування вагітності, методи діагностики та лікування. Індивідуальний підбір методів контрацепції та відновлення фертильності у жінки. Проблеми жінок раннього клімаксу, порушення менструального циклу 40+. Постійне підвищення рівня освіти по питаннях, що цікавлять в гінекології і акушерстві. Загальний стаж роботи 26 років.
[]
1 Step 1
Запишіться на прийом
Відправляючи цю форму, ви підтверджуєте свою згоду з політикою передачі і використання даних на цьому сайті
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right